Thomas Whitaker

Thomas Jefferson Whitaker Photos Thomas Jefferson Whitaker Photos

Thomas Jefferson Whitaker and Charity Trosper; Thomas Jefferson Whitaker (photos retrieved from www.ancestry.com on 10 Aug 2011)

Thomas Whitaker and friends Photos Thomas Jefferson Whitaker family

Thomas Whitaker and friends; Thomas Whitaker family: back row-left to right- Henry Mills Whitaker (1843-1910), Matilda D. Whitaker (1869), Frank F. Whitaker (1871), Miranda E. M. Whitaker (1873), Sarah A. Mize -white dress (1874), James Nathan Whitaker (1876), George Whitaker (1879-1922), Rachel Whitaker (1881), Martha James Whitaker (1883-1903), Thomas Jefferson Whitaker, Charity Trosper -far right black dress (photos retrieved from www.ancestry.com on 10 Aug 2011)